Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Czcionka:

USTAWY

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

UCHWAŁA NR XIX/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno”

UCHWAŁA NR XIX/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XIX/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XX/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXIV/140/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XIX/112/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXVI/150/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę XX/113/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Strony internetowe