Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opłaty

Czcionka:

Nieruchomości zamieszkałe

Na terenie miasta Bukowno opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

Miesięczna stawka opłaty od stycznia 2022 r. wynosi:

30 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

60 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Nieruchomości niezamieszkałe

Miesięczna opłata dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i przyjętym sposobie zbierania odpadów.

Miesięczne stawki opłaty od stycznia 2021 r wynoszą:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 9,98 zł za pojemnik o pojemności 120 l,
  • 19,96 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
  • 91,48 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
  • 582,17 zł za pojemnik o pojemności 7200 (7400) l,
  • 191,90 zł ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 19,96 zł za pojemnik o pojemności 110 (120) l,
  • 39,92 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
  • 182,96 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
  • 1164,34 zł za pojemnik o pojemności 7200 (7400) l,
  • 383,80 zł ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

Nieruchomości mieszane      

Nieruchomości mieszane są to nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Opłata dla nieruchomości mieszanych stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości, tj. części zamieszkałej i niezamieszkałej.

TERMIN PŁATNOŚCI I MIEJSCE

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Bezprowizyjnych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać można:

1) gotówką w kasie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie ul. Leśna 7b w godzinach pracy Zakładu,

2) gotówką w punkcie przyjmowania opłat na placu targowym w Bukownie przy ul. Kolejowej,

3) przelewem na nadane właścicielom nieruchomości indywidualne konta bankowe.

W celu uzyskania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt pod numerem 32 6421-204 wew. 29.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Strony internetowe