Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie

Urząd Miejski w Bukownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;
 • redaktor serwisu starają się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;
 • na każdej stronie znajduje się wyszukiwarka;
 • pełna obsługa serwisu możliwa przy pomocy samej klawiatury jak i myszy. Dla użytkowników korzystających z klawiatury można swobodnie poruszać się za pomocą klawisza TAB

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Gumuła.
 • E-mail: mzgkbukowno@op.pl
 • Telefon: 32 642 12 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MZGK Bukowno
 • Adres: Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
  ul. Leśna 7B
  32-332 Bukowno
 • E-mail: mzgkbukowno@op.pl
 • Telefon: 32 642 12 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie mieści się w budynku przy ul. Leśnej 7B, 32-332 Bukowno, który nie spełnia minimalnych wymagań co do zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Na drzwiach wejścia głównego znajduje się przycisk dzwonka umożliwiający połączenie z sekretariatem.
 • Za jego pomocą każda osoba niepełnosprawna może  zażądać obsługi na parterze budynku. 
 • W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne
 • Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku.

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Strony internetowe